velikost textu

Výchovný přínos jógy pro děti mladšího školního věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výchovný přínos jógy pro děti mladšího školního věku
Název v angličtině:
Educational benefits of yoga for young school - age children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Karolina Racková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Sedláčková
Id práce:
199665
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Výchova|mladší školní věk|jóga|benefity|vývoj dítěte|kvalitativní výzkum|rozhovor
Klíčová slova v angličtině:
Education|young school age|yoga|benefits|qualitative research|interview
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem diplomové práce je výchovný vliv jógy na děti mladšího školního věku. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se věnuje popisu období mladšího školního věku. Dále vymezuje pojetí výchovy a jógy, přičemž se zabývá specifiky jógy pro děti a s využitím odborné literatury vyjmenovává její přínosy. Empirická část se věnuje výzkumného šetření. Pomocí metody hloubkových rozhovorů se šesti respondentkami, jejichž děti praktikují jógu, zjišťuje možnosti výchovného působení jógy na děti v různých oblastech jejich vývoje. Z provedeného výzkumu vyplynulo, že jóga pohledem rodičů může pozitivně ovlivňovat rozvoj jejich dětí.
Abstract v angličtině:
Abstract: This diploma thesis is focused on the educational influence of yoga on younger school aged children. It has a theoretical-empirical character. The theoretical part describes the younger school age period. Further it defines the conception of upbringing and yoga. With the support of take out literature, it deals with the specifics of kids' yoga and lists its benefits. The empirical part is devoted to research with six respondents. The method used in this thesis is in-depth interviews. It aims to determine the possibilities of the influence of yoga in the various areas of take out child development. Results showed that respondents can observe the influence of yoga on their children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Karolina Racková 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Karolina Racková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Karolina Racková 38 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Sedláčková 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 153 kB