velikost textu

Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia
Název v angličtině:
Cooperation of Physiotherapist and Occupational Therapist in Rehabilitation of Patients after Fractured Distal Radius
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. David Podlipský
Vedoucí:
Bc. Petra Nováková
Oponent:
Mgr. Martina Havlová
Id práce:
199587
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ergoterapie, Fyzioterapie, Radius, Rehabilitace, Spolupráce
Klíčová slova v angličtině:
Collaboration, Occupational therapy, Physiotherapy, Rehabilitation, Radius
Abstrakt:
ABSTRAKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno, příjmení: David, Podlipský Vedoucí práce: Mgr. Petra Nováková Konzultant práce: Mgr. et. Mgr. Jaromíra Uhlířová Název bakalářské práce: Spolupráce fyzioterapeuta a ergoterapeuta při rehabilitaci pacientů po zlomenině distálního radia Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na multidisciplinární rehabilitaci u pacientů po zlomenině distálního radia. Ta je v populaci nejběžnější, co se týče fraktur horních končetin. Teoretická část popisuje anatomii a kineziologii v souvislostech, primární a sekundární léčbu zlomenin distálního radia, jejich komplikace a klasifikace. Vyjma toho, též klíčové kompetence fyzioterapeuta a ergoterapeuta a studie ohledně jejich interprofesní spolupráce. Praktická část se skládá ze 3 kazuistik pacientů po zlomeném distálním konci kosti vřetenní (1 po operační léčbě, 2 po konzervativním řešení). Proces vyhodnocení byl založen na cyklu terapeutických jednotek, na kterých byli přítomni fyzioterapeut i ergoterapeut. Klíčová slova: Ergoterapie, Fyzioterapie, Radius, Rehabilitace, Spolupráce
Abstract v angličtině:
BACHELOR THESIS ABSTRACT First name and surname: David, Podlipský. Supervisor: Mgr. Petra Nováková Consultant: Mgr. Et. Mgr. Jaromíra Uhlířová Title of bachelor thesis: Cooperation of Physiotherapist and Occupational Therapist in Rehabilitation of Patients after Fractured Distal Radius Abstract: Bachelor thesis is aimed on multidisciplinary work during rehabilitation of patients after a fracture of distal radius. In population it is most common in the upper extremity fractures. The theoretical part includes anatomy and kinesiology in context, primary and secondary treatment of distal radius fractures, their classification system and most common complications. Besides that the section includes key competencies of both physiotherapist and occupational therapist as well as studies involving their interdisciplinary cooperation. The practical part consists of 3 case reports of patients after fractured distal radius (1 primary treated surgically, 2 after conservative treatment). Evaluation process was based on cycle of therapeutical units led simultaneously by both physiotherapist and occupational therapist. Key words: Collaboration, Occupational therapy, Physiotherapy, Rehabilitation, Radius.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. David Podlipský 2.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. David Podlipský 350 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. David Podlipský 339 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Bc. Petra Nováková 3.8 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Havlová 4.44 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 750 kB