velikost textu

Vyšetření apraxie v ergoterapii u pacientů po cévní mozkové příhodě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vyšetření apraxie v ergoterapii u pacientů po cévní mozkové příhodě
Název v angličtině:
Examination of Apraxia Following Stroke in Occupational Therapy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Zimolová
Vedoucí:
Mgr. Gabriela Havejová
Oponent:
Mgr. Bc. Anna Rejtarová
Id práce:
199553
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze (11-00640)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Ergoterapie (BER)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
apraxie, diagnostika, cévní mozková příhoda, ergoterapie, testovací instrumenty
Klíčová slova v angličtině:
apraxie, diagnostika, cévní mozková příhoda, ergoterapie, testovací instrumenty
Abstrakt:
Abstrakt bakalářské práce Autor: Lucie Zimolová Vedoucí práce: Mgr. Gabriela Havejová Název bakalářské práce Vyšetření apraxie v ergoterapii u pacientů po cévní mozkové příhodě Abstrakt bakalářské práce: Bakalářská práce se zabývá možností diagnostiky apraxie v ergoterapii u pacientů po cévní mozkové příhodě. Cílem je nalezení vhodného testovacího instrumentu k examinaci apraxie u pacientů po cévní mozkové příhodě. Teoretická část řeší problematiku apraxie, popisuje její etiopatogenezi, možnosti klasifikace a klinický obraz apraktického pacienta v ergoterapii. Samotná kapitola je věnována přehledu jednotlivých testovacích instrumentů. Závěr teoretické části poskytuje shrnutí dostupných testů k examinaci apraxie, na jehož základě jsou vybrány testy k porovnání v praktické části. Praktická část řeší problematiku výběru vhodného testu k vyšetření apraxie. Srovnává tři nalezené, volně dostupné testovací instrumenty mezi sebou, kterými jsou Naturalistic Action Test, Test apraxie a Apraxia Screen of TULIA. Testy jsou hodnoceny v předem stanovených oblastech, vycházejících z poznatků o apraxii v teoretické části. Každý z testů byl navíc vyzkoušen na každém pacientovi z cílové populace práce a bylo vytvořeno sedm kazuistik. Poznatky z praktického využití jednotlivých testů se promítají do celkového hodnocení testů. Závěr praktické části favorizuje ze srovnávaných testů Test apraxie k diagnostice apraxie u pacientů po cévní mozkové příhodě v ergoterapii. Dodává ale, že Test apraxie hodnotí pouze apraxii ideomotorickou a ideativní, hodnocení apraxie tedy není zcela komplexní. Klíčová slova: apraxie, diagnostika, cévní mozková příhoda, ergoterapie, testovací instrumenty
Abstract v angličtině:
Abstract of the Thesis: Bachelor Thesis is interested in the possibility of diagnostics of apraxia following stroke in Occupational Therapy. The aim of the thesis is to find an appropriate test for the examination of apraxia following a stroke. Theoretical part deals with the issue of apraxia, describes its etiopathogenesis, possibilities of classification and introduces the clinical picture of an apractic patient in occupational therapy. A chapter itself is dedicated to the overview of individual tests. The conclusion of the theoretical part presents the summary of available tests for examination of apraxia. On this basis, tests to be compared in the practical part are chosen. The practical part deals with the issue of selection of a suitable test for examination of apraxia. Three freely available testing instruments discovered in the theoretical part are compared. These tests are the Naturalistic Action Test, Apraxia Test and Apraxia Screen of TULIA. All of them are rated in pre-terminated areas which are based on information acquired in the theoretical part of the thesis. Each patient did undergo all three of the tests, thus creating seven casuistries. Knowledge gained from the practical use of the tests reflects on their overall rating. The conclusion of the practical part finds the Apraxia Test the most useful tool of the three compared tests for examination of apraxia following stroke in the occupational therapy. However, if complex examination of apraxia is necessary, the Apraxia Test is not sufficient, since its evaluation only considers ideomotor and ideational apraxia. Key Words: apraxia, diagnostics, occupational therapy, stroke, tests
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Zimolová 4 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Zimolová 3.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Zimolová 362 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Zimolová 357 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Gabriela Havejová 907 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Anna Rejtarová 7.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Yvona Angerová 749 kB