velikost textu

Kvalita poskytovaných informací u nejprodávanějších doplňků stravy v České republice na internetu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita poskytovaných informací u nejprodávanějších doplňků stravy v České republice na internetu
Název v angličtině:
The quality of information on top selling dietary supplements on the internet in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lenka Baudischová
Vedoucí:
PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Helena Marešová
Id práce:
199505
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Doplňky stravy, zdravotní tvrzení, reklama, legislativa.
Klíčová slova v angličtině:
Dietary supplements, health claim, advertisement, policy.
Abstrakt:
ABSTRAKT KVALITA POSKYTOVANÝCH INFORMACÍ U NEJPRODÁVANĚJŠÍCH DOPLŇKŮ STRAVY V ČESKÉ REPUBLICE NA INTERNETU Student: Lenka Baudischová Vedoucí diplomové práce: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D Školitel specialista: Ing. Katka Kvízová KSKF, Faf v Hradci Králové, UK v Praze, Česká republika ÚVOD: Doplňky stravy se v posledních letech stávají součástí každodenní stravy značné části populace všech evropských zemí. Podle průzkumu z roku 2015 internetových nákupů prostřednictvím volně prodejných léků a potravinových doplňků lidí nakupuje více než dvě pětiny internetové populace ve věku 15-59. Internet je často používán spotřebiteli jako zdroj informací. Pokud lidé nakupují doplňky stravy na internetu, veškeré informace které dostanou, jsou z webových stránek. CÍL: Posouzení kvality informací u nejprodávanějších doplňků stravy uváděných na internetu z hlediska regulatorního a klinického pohledu. METODIKA: Hledali jsme na internetu pomocí 3 nejčastěji používaných vyhledávačů v České republice – Seznam, Google a Centrum počínaje červencem 2015 do listopadu roku 2015. Identifikovali jsme 100 nejprodávanějších doplňků stravy za rok 2014 dle databáze IMS Health. Poskytované informace byly hodnoceny dle klinického hlediska a regulačního hlediska. VÝSLEDKY: Sto devadesát jedna webových portálů bylo vyhodnoceno, z nichž 25 bylo vyřazeno. Celkem bylo analyzováno 166 webových portálů. Celkový průměr bodů dle regulačního hlediska (6 kritérií) a klinického (10 kritérií) byl 3,83 a 3,82. Devět procent webových stránek (73 ze 775 webových stránek) obsahovalo informace s odkazem na léčbu, léčení nebo prevenci onemocnění, což bylo považováno jako vážné pochybení. ZÁVĚR: Kvalita informací o doplňcích stravy prodávaných přes internet se může často měnit a informace nemusí být vždy spolehlivé. Spotřebitel by se měl poradit s lékárníkem před použitím doplňku stravy, aby byl plně informován o jeho správném používání.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT THE QUALITY OF TOP SELLING DIETARY SUPPLEMENT INFORMATION ON THE INTERNET IN THE CZECH REPUBLIC Student: Lenka Baudischová Tutor: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. Specialist: Ing. Katka Kvízová Dept. Of Social and Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Charles University in Prague, Czech republic CONTEXT: Dietary supplements in recent years become part of the daily diet considerable part of the population of all European countries. According to the survey of 2015 internet purchases through OTC drugs and dietary supplements people buys more than two fifths of the internet population aged 15-59. The internet is often used by consumers as a source of information. If people buy a dietary supplement on the internet they get all information about a dietary supplement is from the web sites. OBJECTIVE: To assess quality of information presented on the Internet for the top selling dietary supplements from the clinical and regulatory point of view. METHODS: We searched the Internet using the 3 most commonly used search engines in the Czech Republic - Seznam, Google and Centrum starting July of 2015 till November of 2015. One-hundred top selling dietary supplements in the Czech Republic in 2014 were extracted from IMS Health database. Dietary supplement information was evaluated from the clinical and regulatory point of view. RESULTS: One-hundred and ninety one web portals were evaluated, of which 25 were excluded. In total, 166 web portals were analysed. The average regulatory (6 criteria) and clinical (10 criteria) score was 3,83 and 3,82, respectively. Nine percent of webpages (73 from 775 webpages) contained dietary supplement information referring to the treatment, cure or prevention of disease and symptoms and were considered as a serious misconduct. CONCLUSIONS: The quality of information on dietary supplements sold via internet may vary and may not be always reliable. A consumer should consult a pharmacist before using a dietary supplement in order to be fully informed about its proper use.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Baudischová 1.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Baudischová 269 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Baudischová 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Helena Marešová 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 285 kB
Stáhnout Errata Mgr. Lenka Baudischová 64 kB