text size

Chitra B. Divakaruni and her feminist take on Indian traditions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Chitra B. Divakaruni and her feminist take on Indian traditions
Title (in czech):
Chitra B. Divakaruni a její feministická revize indických tradic
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Roxana Rayová
Supervisor:
Mgr. Jakub Ženíšek
Opponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Thesis Id:
199496
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
English Language Oriented at Education — Czech Language Oriented at Education (B AJ-ČJ)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
30/05/2018
Defence result:
Very good
Language:
English
Keywords (in czech):
indické tradice, domluvený sňatek, indické autarky, tradiční rodina, střet kultur
Keywords:
Indian traditions, arranged marriage, Indian women writers, traditional family, clash of cultures
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Tato bakalářská práce zkoumá, jakým způsobem reflektuje vybraná sbírka povídek postoj Banerjee Divakaruni k indickým tradicím. Divakaruni, která přehodnocuje indické tradice ve vztahu k modernitě a postmodernitě, je považována za jednu z nejaktuálnějších spisovatelek současné indické literatury. Ve snaze zachytit indickou společnost navazuje na staleté, ne-li tisícileté literární snahy autorek, které také přijímají i zavrhují indické tradice. A tuto dichotomii lze vypozorovat i v knize, která je často považována za vrcholné dílo Chitry Banerjee Divakaruni. Jde o tematicky ucelenou sbírku povídek nazvanou Arranged Marriage (Domluvené sňatky). Práce se snaží stanovit, do jaké míry tyto příběhy kritizují indické obyčeje a tradiční honoty a nakolik jsou v těchto povídkách zachyceny také kladné aspekty těchto zvyků.
Abstract:
ABSTRACT The thesis explores the way in which selected short fiction by Banerjee Divarakuni is reflective of her stance on Indian traditions. Divarakuni is seen as one of the most recent and eloquent female voices in contemporary Indian literature, one which re-evaluates the Indian tradition in the light of modernity and postmodernity. In these efforts, she is standing on the shoulders of centuries if not millennia of literature by women that both condones and critiques Indian tradition. And that is also the dichotomy that can be observed in what is widely seen as Divarakuni‘s masterpiece, the thematically-organized collection of short stories called Arranged Marriage. The thesis therefore seeks to establish the degree to which these stories criticize traditional Indian customs and values, and to which degree the stories portray the more benign aspects of that tradition.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Roxana Rayová 1.25 MB
Download Abstract in czech Bc. Roxana Rayová 242 kB
Download Abstract in english Bc. Roxana Rayová 242 kB
Download Supervisor's review Mgr. Jakub Ženíšek 285 kB
Download Opponent's review PhDr. Tereza Topolovská 521 kB
Download Defence's report Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB