velikost textu

Chitra B. Divakaruni and her feminist take on Indian traditions

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Chitra B. Divakaruni and her feminist take on Indian traditions
Název v češtině:
Chitra B. Divakaruni a její feministická revize indických tradic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Roxana Rayová
Vedoucí:
Mgr. Jakub Ženíšek
Oponent:
PhDr. Tereza Topolovská
Id práce:
199496
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (B AJ-ČJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
30. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
indické tradice, domluvený sňatek, indické autarky, tradiční rodina, střet kultur
Klíčová slova v angličtině:
Indian traditions, arranged marriage, Indian women writers, traditional family, clash of cultures
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce zkoumá, jakým způsobem reflektuje vybraná sbírka povídek postoj Banerjee Divakaruni k indickým tradicím. Divakaruni, která přehodnocuje indické tradice ve vztahu k modernitě a postmodernitě, je považována za jednu z nejaktuálnějších spisovatelek současné indické literatury. Ve snaze zachytit indickou společnost navazuje na staleté, ne-li tisícileté literární snahy autorek, které také přijímají i zavrhují indické tradice. A tuto dichotomii lze vypozorovat i v knize, která je často považována za vrcholné dílo Chitry Banerjee Divakaruni. Jde o tematicky ucelenou sbírku povídek nazvanou Arranged Marriage (Domluvené sňatky). Práce se snaží stanovit, do jaké míry tyto příběhy kritizují indické obyčeje a tradiční honoty a nakolik jsou v těchto povídkách zachyceny také kladné aspekty těchto zvyků.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis explores the way in which selected short fiction by Banerjee Divarakuni is reflective of her stance on Indian traditions. Divarakuni is seen as one of the most recent and eloquent female voices in contemporary Indian literature, one which re-evaluates the Indian tradition in the light of modernity and postmodernity. In these efforts, she is standing on the shoulders of centuries if not millennia of literature by women that both condones and critiques Indian tradition. And that is also the dichotomy that can be observed in what is widely seen as Divarakuni‘s masterpiece, the thematically-organized collection of short stories called Arranged Marriage. The thesis therefore seeks to establish the degree to which these stories criticize traditional Indian customs and values, and to which degree the stories portray the more benign aspects of that tradition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Roxana Rayová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Roxana Rayová 242 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Roxana Rayová 242 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jakub Ženíšek 285 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Topolovská 521 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 152 kB