velikost textu

Srovnání kvality života matek s dětmi do 4 let s ohledem na délku čerpání z rodičovské dovolené

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání kvality života matek s dětmi do 4 let s ohledem na délku čerpání z rodičovské dovolené
Název v angličtině:
The Comparsion of the Quality of Life of Mothers with 0-4 Years olds with Focus on the Length of a Parental Leave
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karla Hronová
Vedoucí:
Mgr. Tereza Palánová
Oponent:
Mgr. Jan Kaňák
Id práce:
199421
Fakulta:
Husitská teologická fakulta (HTF)
Pracoviště:
HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Sociální a charitativní práce (SACH)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodičovská dovolená, kvalita života, děti, práce, ženy
Klíčová slova v angličtině:
parental leave, quality of life, children, work, women
Abstrakt:
Anotace Práce se zabývá srovnáním kvality života matek s ohledem na jejich návrat do zaměstnání v různých fázích průběhu rodičovské dovolené. Práce se snaží poukázat na klady a zápory vnímání matek ideální doby na zpětný nástup do práce či věnování se výchovy dětí po co nejdelší dobu. Srovnání tradičních hodnot v otázkách rodiny oproti moderním hodnotám vnímajícím kariéru a finance jako hlavní zdroj pro zabezpečení rodiny a celkový dopad na sociální vnímání kvality života žen na rodičovské dovolené.
Abstract v angličtině:
Annotation This is piece is comparing mother’s life quality with regards to returning to work and doing that in different phases of parental leave. Piece is attempting to point out pluses and cons of mother’s view on ideal return time to work or children raising for as long as possible. Comparing traditional family values to a modern one’s – that sees career and finance as a main means of family security and as having the main impact on social perception of women life quality on parental leave.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karla Hronová 825 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karla Hronová 263 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karla Hronová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karla Hronová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Palánová 198 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kaňák 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. 152 kB