velikost textu

Filmový festival Finále Plzeň

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Filmový festival Finále Plzeň
Název v angličtině:
Film Festival Finále Plzeň
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Černý
Vedoucí:
doc. PhDr. Ivan Klimeš
Oponent:
Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D.
Id práce:
199378
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra filmových studií (21-KFS)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Filmová studia (FIV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
filmový festival|Finále Plzeň|Plzeň|Film Servis Plzeň|český film|festivalová studia|normalizace
Klíčová slova v angličtině:
film festival|Finále Plzeň|Pilsen|Film Servis Plzeň|Czech cinema|festival studies|normalization period
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce pojednává o filmovém festivalu Finále Plzeň, který každý rok na jaře prezentuje svým návštěvníkům systematický průřez českou filmovou tvorbou. Festival se soustředí výhradně na nové domácí snímky a seriály, které v rámci soutěžních sekcí oceňuje, ale v jeho programu nalezneme i nespočet nesoutěžních projekcí zahrnující archivní nebo zahraniční filmy. To souvisí s dramaturgií festivalu, která se v průběhu let výrazně proměnila a pomohla integrovat Finále do evropské festivalové sítě. Hlavním tématem práce bude podoba Finále pod novým vedením, které přehlídku organizuje od roku 2016 a jehož stěžejním cílem je právě změna směřování a celková obroda této tradiční kulturní akce.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is devoted to the film festival Finále Plzeň which showcases to its visitors every spring a complex summary of Czech cinema. Even though the festival’s main objective are new inland movies and TV shows, which are presented and awarded within special competitive sections, in its accompanying programme there are countless noncompeting archive and foreign films. This is due to the festival’s dramaturgy that has been completely overhauled and helped with the festival’s integration into European film festival net. The main focus of this paper is the current reimagination of this festival under the new management that organizes this event since the year 2016 and aims towards a complete renaissance of this traditional film event.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Černý 4.93 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Černý 4.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Černý 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Černý 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Ivan Klimeš 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ivan Klimeš 152 kB