velikost textu

Ochrana savců v České republice se zaměřením na velké šelmy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana savců v České republice se zaměřením na velké šelmy
Název v angličtině:
Protection of Mammals in Czech Republic with a Focus on Large Carnivores
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Vencová
Vedoucí:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Oponent:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Id práce:
199364
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B BI-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochrana přírody, velké šelmy, Červený seznam, mezipředmětová výuka
Klíčová slova v angličtině:
Conservation, large carnivores, Red list, inter-subject relations
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Vencová 2.67 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Andreska, Ph.D. 285 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 153 kB