velikost textu

Listy heroin aneb šest antických hrdinek pro současné jeviště

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Listy heroin aneb šest antických hrdinek pro současné jeviště
Název v angličtině:
Epistulae Heroidum, or else Six Ancient Heroins for Contemporary Stage
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eliška Šolcová
Vedoucí:
Eliška Poláčková
Oponent:
prof. doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D.
Id práce:
199359
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Divadelní věda — Latinský jazyk a literatura (DV LJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Listy heroin|Ovidius|antické divadlo|dramatický překlad|překlad pro divadlo
Klíčová slova v angličtině:
Epistulae Heroidum|Ovid|Classical theatre|drama translation|theatrical translation
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá šesti vybranými básněmi z Ovidiovy sbírky Listy heroin (Epistulae Heroidum, Heroides), které zkoumá z hlediska potenciality ke scénickému uvedení, jak v době raného principátu, tak v současnosti. Kromě rozboru jazykových aspektů textu bude s Listy nakládáno dramaturgicky, zejména v otázkách dramatické skladby výsledného textu, ale především s ohledem na témata, o kterých jednotlivé Listy mluví a která mohou rezonovat i na současném jevišti. Součástí práce je i autorčin umělecký překlad zmíněných Listů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with six chosen poems from Ovid’s collection Epistulae Heroidum (Heroides). It explores these in their potential for dramatic staging, both during the early principate and today. Aside from the analysis of the linguistic aspects of the texts the collection is dealt with dramaturgically, particulary in the area of the dramatic composition of the finalised text. Utmost importance is given to the main themes of the individual poems, which have the potential to resonate with today’s audience. The theses includes the author’s own translation of the chosen poems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eliška Šolcová 594 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eliška Šolcová 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eliška Šolcová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Eliška Poláčková 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. doc. Mgr. Pavel Drábek, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB