velikost textu

Výuka prostorové geometrie na SŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuka prostorové geometrie na SŠ
Název v angličtině:
Spatial Geometry in Secondary School Education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Smetana
Vedoucí:
RNDr. Petra Surynková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alena Šarounová, CSc.
Id práce:
199353
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Matematika se zaměřením na vzdělávání (TVS_M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostorová geometrie, GeoGebra, výuka na SŠ, prostorová představivost
Klíčová slova v angličtině:
spatial geometry, GeoGebra, secondary school education, spatial ability
Abstrakt:
Název práce: Výuka prostorové geometrie na SŠ Autor: Adam Smetana Katedra: Katedra didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petra Surynková, Ph.D Abstrakt: Tématem této práce je výuka prostorové geometrie na středních školách. Na názorných ilustracích jsou znázorněny základní pojmy prostorové geometrie, rozebírány jsou i modelové situace. Práci tvoří soubor vyřešených a rozebraných demonstrativních příkladů, se kterými se učitel na střední škole může potkat. Všechny řešené příklady jsou podloženy 2D i 3D applety v software GeoGebra pro lepší představivost. Klíčová slova: výuka, prostorová geometrie, řezy, GeoGebra 1
Abstract v angličtině:
Title: Curriculum of solid geometry at czech high schools Author: Adam Smetana Department: Department of Mathematics Education Supervisor: RNDr. Petra Surynková, Ph.D Abstract: The topic of the bachelor thesis is Curriculum of solid geometry at Czech high schools. All of the basic and advanced terms are explained and shown in simple illustrations. The thesis contains a number of solved examples and exercises that are being taught at Czech high schools. All the examples are supported by 2D and 3D applets in GeoGebra software. Keywords: curriculum, solid geometry, cross sections, GeoGebra 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Smetana 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Smetana 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Smetana 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Petra Surynková, Ph.D. 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alena Šarounová, CSc. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Antonín Slavík, Ph.D. 152 kB