velikost textu

Možnosti institucionální a neinstitucionální péče o osoby s Parkinsonovou nemocí v produktivním věku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti institucionální a neinstitucionální péče o osoby s Parkinsonovou nemocí v produktivním věku
Název v angličtině:
The options of non/institutional care for people in productive age suffering from Parkinson disease
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Oberreiterová
Vedoucí:
PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lenka Holasová
Konzultant:
Mgr. Patrik Burda
Id práce:
199286
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (N6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOCP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Parkinsonova nemoc|péče|motorické příznaky|non-motorické příznaky|sociální dopad|mladí nemocní
Klíčová slova v angličtině:
Parkinson's disease|care|motor symptoms|non-motor symptoms|social impact|Young onset
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Cílem diplomové práce je analýza dostupné péče o osoby s Parkinsonovou nemocí (nejen) v produktivním věku. V první řadě jsou uvedena specifika nemoci a její léčba. Velká pozornost je věnována jednotlivým příznakům nemoci a jejich dopadům na život nemocného, ale i jeho okolí. Dále jsou popsána specifika tzv. Young Onset, nebo-li mladých nemocných. Následuje analýza současné péče v České republice a poté popis zahraničního modelu. Na základě reflektovaných problematických míst následuje doporučení pro možné změny v systému péče. Pro dosažení cíle byla využita technika analýzy sekundárních dat.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The aim of this diploma thesis is to analyse an availability of care for people mostly in productive age suffering from Parkinson’s disease. In the first part, the author describes in a detail symptoms and medical treatment of the disease with an emphasis on the effects of these symptoms on life of patient and his/her surroundings. Following part pay attention to a specific group of so-called Young Onset, or younger patients. Finally, the thesis analyses the current state of the care in the Czech Republic with a comparison to a Dutch model. After exposing problematic spots in the Czech model, the author offers recommendations for viable changes in the institutional care system. The technique of analysing secondary literature was used in order to achieve the aim of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Oberreiterová 6.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Oberreiterová 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Oberreiterová 306 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Oberreiterová 256 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Holasová 145 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB