velikost textu

Přírodní rezervace V Pískovně jako cíl školní botanické exkurze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přírodní rezervace V Pískovně jako cíl školní botanické exkurze
Název v angličtině:
Nature Reserve V Pískovně as the Place of School Botanical Excursion
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Saňáková
Vedoucí:
RNDr. Jana Skýbová
Oponent:
PhDr. Linda Němečková
Id práce:
199230
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B BI-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
botanika, ekologie, přírodní rezervace, terénní exkurze, pracovní list, naučná stezka
Klíčová slova v angličtině:
botany, ecology, nature reserve, outdoor excursion, worksheet, nature trail
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce představuje přírodní rezervaci V Pískovně jako cíl botanické exkurze. Teoretická část uvádí základní informace o rezervaci a popisuje některé druhy rostlin a živočichů, se kterými se žáci při exkurzi mohou setkat. Cílem praktické části je návrh exkurze do PR V Pískovně, včetně aktivit realizovaných během předcházejících a navazujících vyučovacích hodin. Celý blok má za cíl vést žáka k pozitivnímu vztahu k přírodě.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis focuses on Nature Reserve V Pískovně as the place of school botanical excursion. The theoretical part covers fundamental information about the nature reserve and also describes some plant and animal species. The practical section especially discusses proposal lessons that could be carried out before and after the excursion. Excursion and asociated lessons should pupils to create positive relationship to nature.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Saňáková 9.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Saňáková 5.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Saňáková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Saňáková 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jana Skýbová 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Linda Němečková 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. 152 kB