velikost textu

Konzumace ovoce a zeleniny a subjektivní hodnocení zdraví v české části studie HAPIEE

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konzumace ovoce a zeleniny a subjektivní hodnocení zdraví v české části studie HAPIEE
Název v angličtině:
Fruit and vegetable intake and self-rated health in the Czech republic: the HAPIEE study
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Hrežová
Vedoucí:
Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michala Lustigová
Konzultant:
Mgr. Tomáš Průša
Id práce:
199204
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Epidemiologie (N5135)
Obor studia:
Sociální epidemiologie (NSOCEP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
subjektivní hodnocení zdraví, konzumace ovoce a zeleniny, ovoce, zeleniny, regrese
Klíčová slova v angličtině:
self rated health, fruit and vegetable intake, fruit, vegetable, regression
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou subjektivního hodnocení zdraví a konzumací ovoce a zeleniny v české části studie HAPIEE. Doporučené množství 400 gramů splňovalo 49,2 % mužů a 70,1 % žen, v případě vyššího 600 gramového doporučení to bylo 23,3 % mužů a 42,6 % žen. Vztah subjektivního hodnocení zdraví a konzumace ovoce a zeleniny byl analyzován s využitím metody logistické regrese. Zdraví bylo lépe hodnoceno těmi, kteří konzumovali ovoce a zeleninu v intervalu 258–549 gramů (2. a 3. kvintil spotřeby ovoce a zeleniny). Ti, co konzumovali méně nebo více ovoce a zeleniny, hodnotili své zdraví hůře. Mezi pohlavími nebyly nalezeny rozdíly ve vztahu subjektivního hodnocení zdraví a konzumace ovoce a zeleniny, ačkoli muži měli vyšší šanci hodnotit své zdraví jako špatné oproti ženám. Klíčová slova: subjektivní hodnocení zdraví, konzumace ovoce a zeleniny, ovoce, zelenina, regrese
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with self-rated health and consumption of fruits and vegetables in the Czech part of the HAPIEE study. The recommended amount of 400 g of fruit and vegetable consumption was met at 49,2% of men and 70,1% of women participating in the study. In the case of a higher 600 g recommendation it was 23,3% men and 42,6% women. The relationship between self-rated health and fruit and vegetable consumption was analyzed using the logistic regression method. Health was better assessed by those who consumed fruits and vegetables in the interval of 258-549g (2nd and 3rd quintiles of fruit and vegetable consumption). Those who consumed less or more fruits and vegetables rated their health worse. There were no differences in the relationship between self-rated health and consumption of fruits and vegetables among the sexes, although men had a higher chance of rating their health as bad than women. Key words: self rated health, fruit and vegetable intake, fruit, vegetable, regression
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Hrežová 2.79 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Hrežová 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Hrežová 395 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Hynek Pikhart, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michala Lustigová 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 152 kB