velikost textu

Možnosti her iniciovaných učitelkou pro děti mladší tří let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti her iniciovaných učitelkou pro děti mladší tří let
Název v angličtině:
Possibilities of games initiated by a teacher for children under three years of age
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Pánková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Id práce:
199104
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mateřská škola, heterogenní skupina, dítě mladší tří let, řízená činnost, smyslové vnímání.
Klíčová slova v angličtině:
Kindergarten, heterogeneous group, child under three years of age, controlled aktivity, sensory perception.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Pánková 856 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Errata Bc. Kateřina Pánková 652 kB