velikost textu

Magnetická identifikace a charakterizace andozemí v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Magnetická identifikace a charakterizace andozemí v České republice
Název v angličtině:
Magnetic identification and characterization of Andosols in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Sabina Alyyeva
Vedoucí:
Ing. Hana Grison, Ph.D.
Oponent:
prof. Ing. Luboš Borůvka, Dr.
Id práce:
199095
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
magnetická susceptibilita, půda, magnetometrie půd, magnetizmus životního prostředí, klima, pedogeneze
Klíčová slova v angličtině:
magnetic susceptibility, soil, soil magnetometry, environmental magnetism, climate, pedogenesis
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je pomocí magnetických metod identifikovat a charakterizovat půdy s andickými vlastnostmi. Primárně bude analyzována půda z oblasti Velký Roudný v Nízkém Jeseníku. Jedná se pravděpodobně o jedinou známou lokalitu na území České republiky, na které byl popsán výskyt andozemě. Magnetická měření budou probíhat jak v terénu, tak v laboratoři, a budou doplněna o geochemické analýzy nezbytné k přesné pedologické charakterizaci. Magnetická data budou interpretována ve smyslu geologických a environmentálních podmínek. Výsledky budou porovnány s vlastnostmi andozemí z Centrálního masívu ve Francii.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is the identification and characterization of soils with andic properties using the magnetic methods. Investigated soil is located in the Velký Roudný in the Nízký Jeseník mountain. This is the only known area with Andosols on the territory of the Czech Republic. Magnetic measurements will be performed both in the field and in the laboratory, and will be accomplished by geochemical analyses necessary for accurate pedological characterisation. Magnetic data will be interpreted in termagnetická susceptibilita of the geological and environmental conditions. The results will be compared with the properties of the Andosols from the French Massif Central.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Alyyeva 5.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sabina Alyyeva 244 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sabina Alyyeva 244 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Hana Grison, Ph.D. 82 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Ing. Luboš Borůvka, Dr. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Vratislav Blecha, CSc. 152 kB