velikost textu

Příčiny a řešení problémového chování u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příčiny a řešení problémového chování u dětí s poruchami autistického spektra v předškolním vzdělávání
Název v angličtině:
Causes and solutions of problematic behaviour of children with autism spectrum disorders in pre-school education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Guľová
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Id práce:
199029
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy autistického spektra, problémové chování, předškolní vzdělávání, aplikovaná behaviorální analýza,
Klíčová slova v angličtině:
Autism spectrum disorders, problem behaviour, pre-school education, applied behavioral analysis,
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Guľová 1.65 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.21 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 708 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 154 kB