velikost textu

Acyklické nukleosidy 3-hydroxypyrazin-2-karboxamidových bází

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Acyklické nukleosidy 3-hydroxypyrazin-2-karboxamidových bází
Název v angličtině:
Acyclic nucleosides of 3-hydroxypyrazine-2-carboxamide bases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ema Kouřilová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc.
Oponent:
doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
Id práce:
199005
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Medicinální chemie (NMEDCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
acyklické nukleosidy, acyklické nukleosidfosfonáty, T-705, T-1105, favipiravir, antivirální aktivita, chřipka
Klíčová slova v angličtině:
acyclic nucleosides, acyclic nucleoside phosphonates, T-705, T-1105, favipiravir, antiviral activity, influenza
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá přípravou acyklických nukleosidů a nukleosidfosfonátů látek T-705 (6-fluor-3-hydroxypyrazin-2-karboxamid) a T-1105 (3-hydroxypyrazin-2-karboxamid). Acyklické nukleosidfosfonáty jsou látky, které terminují replikaci virového RNA nebo DNA a některé z nich jsou dnes používány při léčbě virových onemocnění. Látky T-705 a T-1105 vykazují aktivitu proti chřipkovému viru a T-705 byla již v Japonsku schválena pro její léčbu. Protože v těle obě sloučeniny mimikují přirozené nukleobáze, jejich acyklické nukleosidy a nukleosidfosfonáty mají potenciál být také biologicky aktivní. Byly navrženy postupy pro syntézu 3-fluor-2-(fosfonomethoxy)propyl a 3-hydroxy-2-(fosfonomethoxy)propyl derivátů látek T-705 a T-1105, jejich proléčiv obsahujících lipofilní skupiny pro zlepšení farmakokinetických vlastností a také difosfátů fosfonátů vhodných pro měření biologické aktivity. Část těchto derivátů byla následně připravena. Klíčová slova: acyklické nukleosidy, acyklické nukleosidfosfonáty, T-705, T-1105, favipiravir, antivirální aktivita, chřipka
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the preparation of acyclic nucleosides and nucleoside phosphonates of compounds T-705 (6-fluoro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide) and T-1105 (3-hydroxypyrazine-2-carboxamide). Acyclic nucleoside phosphonates are substances that can terminate viral RNA or DNA replication, and some of them are used in the treatment of viral diseases. T-705 and T-1105 have shown activity against the influenza virus, and T-705 has already been approved for its treatment in Japan. Since both compounds mimic natural nucleobases in the body, their acyclic nucleosides and nucleoside phosphonates also have the potential to be biologically active. Methods for the synthesis of 3-fluoro-2-(phosphonomethoxy)propyl and 3-hydroxy-2-(phosphonomethoxy)propyl derivatives of T-705 and T-1105, their prodrugs containing lipophilic groups for the improvement of the pharmacokinetic properties and also their phosphonate diphosphates, suitable for the biological activity measurements, have been proposed. Some of these derivatives were subsequently prepared. Key words: acyclic nucleosides, acyclic nucleoside phosphonates, T-705, T-1105, favipiravir, antiviral activity, influenza
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ema Kouřilová 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ema Kouřilová 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ema Kouřilová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc. 249 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jan Veselý, Ph.D. 152 kB