velikost textu

Vývoj funkční sociálně ekonomické specializace Spojených arabských emirátů - srovnání Abú Dhabí a Dubaje

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj funkční sociálně ekonomické specializace Spojených arabských emirátů - srovnání Abú Dhabí a Dubaje
Název v angličtině:
Development of functional socio-economic specialization of the United Arab Emirates - comparison of Abu Dhabi and Dubai.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Koblížková
Vedoucí:
RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jan Pulec
Id práce:
199001
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené arabské emiráty, funkční specializace, hospodářství, srovnání Abú Dhabí a Dubaje
Klíčová slova v angličtině:
United Arab Emirates, functional specialization, economy, comparison of Abu Dhabi and Dubai
Abstrakt:
ABSTRAKT Spojené arabské emiráty (dále jen SAE) jsou v dnešní době ekonomicky prosperující zemí, která během posledních padesáti let prošla rychlým rozvojem díky rozsáhlým ropným zdrojům. Přestože jsou SAE jednou z nejbohatších zemí světa a v posledních letech nastoupily na cestu opouštění závislosti své země na ropě, stále je ropný a zpracovatelský průmysl hlavním pilířem jejich ekonomiky. Cílem této práce je zjistit, zda je vláda SAE se svojí diverzifikační strategii, jejímž základem je podpora ekonomických odvětví nezaložených na těžbě či zpracování ropy, úspěšná či nikoliv. Na Spojených arabských emirátech je zajímavý kontrast dvou nejvýznamnějších emirátů Abú Dhabí a Dubaje, jejichž jednotlivé socioekonomické indikátory jsou v práci komparovány. Ukazuje se, že vývoj funkčního zaměření těchto emirátů je velice odlišný. Těžiště ekonomiky Abú Dhabí stále ještě spočívá v těžbě a stavebnictví, kdežto ekonomika Dubaje je již ve sféře obchodu a dopravy. Klíčová slova: Spojené arabské emiráty, diverzifikace, ropa, finanční krize
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Over the past 50 years, the United Arab Emirates have undergone rapid development as a result of the country’s extensive oil reserves, and currently find themselves in a state of economic prosperity. However, despite being one of the richest countries in the world and recently entering upon a path to end its oil dependency, the industries associated with crude oil remain a key pillar of the Emirati economy. The objective of this paper is to examine whether the current government’s diversification strategy, which aims to foster industries not built upon the drilling or processing of oil, has been successful. A particularly interesting aspect of this issue is the contrast between the country’s two largest emirates, Abu Dhabi and Dubai, whose specific socioeconomic indicators are compared within. The results of this analysis demonstrate that the structural foci of the two economies are markedly different. Whilst drilling and construction remain the focal points of Abu Dhabi’s economy, the economy of Dubai has transitioned into the sphere of trade and transportation. Keywords: United Arab Emirates, diversification, oil, financial crisis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Koblížková 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Koblížková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Koblížková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Pulec 338 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Vít Jančák, Ph.D. 152 kB