velikost textu

Federativní myšlenka v Austrálii od 2. poloviny 19. století do roku 1901

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Federativní myšlenka v Austrálii od 2. poloviny 19. století do roku 1901
Název v angličtině:
Federal Idea in Australia from the Second Half of the 19th Century to 1901
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavel Petric
Vedoucí:
PhDr. Jaroslav Valkoun
Oponent:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Id práce:
198991
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav světových dějin (21-USD)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Historie (HS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Austrálie|federalismus|Australské společenství|sjednocení Austrálie|dominium|Britské impérium|parlamentarismus|Westminsterský systém
Klíčová slova v angličtině:
Australia|federalism|Commonwealth of Australia|unification of Australia|dominion|British Empire|parliamentary system|Westminster system
Abstrakt:
Abstrakt Ve své práci se budu věnovat vývoji myšlenky na vytvoření federace v Austrálii v druhé polovině 19. století. Práci dovedu do roku 1901, kdy vzniklo Australské společenství. Pokusím se nastínit hlavní tendence při vývoji federativní myšlenky. Jak se vyvíjela její podoba? Jak si sjednocení Austrálie představovaly různé zúčastněné strany? Pokusil bych se také zpracovat důvody, proč Nový Zéland zůstal mimo Australské společenství. K vypracování budu používat zápisy z federálních konferencí a novinové články, které jsou dostupné online. Zároveň se budu obracet i na odbornou literaturu. Rád bych se také zmínil o některých výrazných osobnostech, které stály za vznikem federace. Klíčová slova: Austrálie, federalismus, Australské společenství, sjednocení Austrálie, dominium, Britské impérium, parlamentarismus, Westminsterský systém
Abstract v angličtině:
Abstract My thesis’s topic is the evolution of the idea to create a federated Australia in the second half of the 19th Century. The end date of my thesis is set to 1901, when the Commonwealth of Australia was constituted. I will try to outline the main tendencies of the evolution of the federal idea. How has its form changed? How was the unification of Australia imagined by different parties? I would also like to look into the topic of New Zealand, why its government stood out of the Commonwealth. I will be using official records of the debates of various intercolonial conventions and articles from newspapers, which are digitalized. I will also be working with literature by Australian historians. I would also like to mention some frontline persons, who are responsible for the Commonwealth. Key Words: Australia, federalism, Commonwealth of Australia, unification of Australia, dominion, British Empire, parliamentary system, Westminster system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavel Petric 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavel Petric 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavel Petric 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavel Petric 181 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaroslav Valkoun 494 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 152 kB