velikost textu

Hudebně pedagogické inspirace pro spolupráci rodiny a soukromé mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudebně pedagogické inspirace pro spolupráci rodiny a soukromé mateřské školy
Název v angličtině:
Music Pedagogic Inspirations for Family Coopertion and Private Kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Vostřáková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Oponent:
Mgr. Marie Dunovská
Id práce:
198939
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Estetická výchova, dítě, předškolní věk, rodina, hudební klima, mateřská škola, rámcový program pro mateřské školy, hudební činnosti, inspirace, hudební program, experiment.
Klíčová slova v angličtině:
Aesthetic education, child, pre-school age, family, musical climate, kindergarten, Framework Program for kindergartensmusical activity, inspiration, musical program, experiment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vostřáková 1.8 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 374 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Dunovská 385 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 153 kB