velikost textu

Hudební činnosti při rozvoji grafomotoriky inspirované Metodou dobrého startu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební činnosti při rozvoji grafomotoriky inspirované Metodou dobrého startu
Název v angličtině:
Musical activities in the development of graphomotor inspired by the Good Start Method
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Faltusová
Vedoucí:
Mgr. Milena Kmentová
Oponent:
Mgr. Marie Dunovská
Id práce:
198938
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Metoda dobrého startu, grafomotorika, hudební výchova, přípravná třída
Klíčová slova v angličtině:
Good start method, graphomotoric, music education, preparatory class
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Faltusová 6.56 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Milena Kmentová 193 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Dunovská 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 155 kB