velikost textu

Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu simultánního tlumočení do češtiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv regionálních variant španělštiny na kvalitu simultánního tlumočení do češtiny
Název v angličtině:
The Impact of Spanish Regional Varieties on the Quality of Simultaneous Interpreting into Czech
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Balounová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Petra Vavroušová
Oponent:
prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Id práce:
198908
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Překladatelství a tlumočnictví (N7313)
Obor studia:
Tlumočnictví: čeština - angličtina — Tlumočnictví: čeština - španělština (TCA TCS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
simultánní tlumočení|hodnocení kvality|standardní španělština|varianty španělštiny|tlumočnické strategie
Klíčová slova v angličtině:
simultaneous interpreting|quality assessment|standard Spanish|varieties of Spanish|interpreting strategies
Abstrakt:
Abstrakt Tato teoreticko-empirická práce se zabývá vlivem regionálních variant španělštiny na kvalitu simultánního tlumočení do češtiny. Cílem práce je zjistit, zda se tlumočníci při převodu regionálních variant americké španělštiny dopouštějí vyššího počtu vynechání, přidání, sémantických chyb a chyb přednesu než během převodu standardní varianty evropské španělštiny, kterou definuje Španělská královská akademie (RAE). Dalším cílem této práce je potvrdit, že různé skupiny příjemců mohou mít odlišná očekávání ohledně kvality simultánního tlumočení. Teoretická část této práce představuje předchozí výzkumy. Dále obsahuje přehled strategií a taktik a popis vybraných regionálních variant americké španělštiny. Během výzkumu byly použity metody experimentu a dotazníkového šetření. Empirická část této práce představuje výsledky experimentu a dotazníkového šetření zaměřeného na hodnocení kvality tlumočení.
Abstract v angličtině:
Abstract This theoretical-empirical study deals with the impact of regional varieties of Spanish on the quality of simultaneous interpreting into Czech. The aim of this thesis is to find whether interpreters make more omissions, additions, semantic errors and errors of performance when they interpret from Latin American varieties of Spanish than when they interpret from standard European Spanish as defined by the Royal Spanish Academy (RAE). Another aim is to confirm that different user groups have different expectations regarding the quality of simultaneous interpreting. The theoretical part of this thesis presents findings and conclusions of previous studies. It also provides an overview of strategies and coping mechanisms and a description of some of the Latin American varieties of Spanish. The research part of this study consists of an experiment and a questionnaire survey regarding quality assessment. The empirical part of this thesis presents the results of the experiment and the questionnaire survey.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Balounová 1.94 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Balounová 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Balounová 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Petra Vavroušová 284 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jana Králová, CSc. 152 kB