velikost textu

Využití molekulární biologie k diagnostice a prognóze MDS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití molekulární biologie k diagnostice a prognóze MDS
Název v angličtině:
The application of molecular biology for MDS diagnostics and prognosis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zbyněk Husák
Vedoucí:
doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Oponent:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Konzultant:
MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.
Id práce:
198876
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
myelodysplastický syndrom, hematologie, molekulární biologie, DNA
Klíčová slova v angličtině:
myelodysplastic syndrome, hematology, molecular biology, DNA
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zbyněk Husák 1.51 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 152 kB