velikost textu

Komentovaný překlad: Danemark. Îles Féroé (D. Auzias, J.-P. Labourdette, 2008, Paříž, 29-43)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komentovaný překlad: Danemark. Îles Féroé (D. Auzias, J.-P. Labourdette, 2008, Paříž, 29-43)
Název v angličtině:
Annotated Translation: Danemark. Îles Féroé (D. Auzias, J.-P. Labourdette, 2008, Paris, 29-43)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Anna Boková
Vedoucí:
doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Šárka Belisová
Id práce:
198841
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Dánská studia — Francouzština pro mezikulturní komunikaci (DN FK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komentovaný překlad|analýza výchozího textu|překladatelské problémy|překladatelské postupy a posuny|turistický průvodce|dánské reálie
Klíčová slova v angličtině:
annotated translation|source text's analysis|problems in translation|translation shifts and procedures|travel guide|Danish culture and history
Abstrakt:
Abstrakt Obsahem této bakalářské práce je komentovaný překlad vybraného úseku francouzské publikace Danemark – Îles Féroé. První část je věnována samotnému překladu vybraných kapitol a druhá část tento překlad komentuje na základě analýzy originálního textu, překladatelských posunů a postupů. Zároveň se zabývá problémy vzniklými během procesu překládání a jejich řešeními.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this bachelor’s thesis is to present an annotated translation of the French publication Danemark – Îles Féroé. The first part of the thesis concentrates on the translation itself of chosen chapters and the second part provides a commentary for this translation on the basis of original text’s analysis, translation shifts and procedures. At the same time it deals with problems that have arisen during the translation process and also with their solutions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Boková 1.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Anna Boková 8.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Boková 161 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Boková 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 287 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Šárka Belisová 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. 152 kB