velikost textu

Důvody ukončení závodní a profesionální tenisové kariéry perspektivních hráčů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důvody ukončení závodní a profesionální tenisové kariéry perspektivních hráčů
Název v angličtině:
Reasons for termination of racing and professional tennis career prospective players
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Richard Pavluv
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kočíb
Oponent:
PhDr. Jan Carboch, Ph.D.
Id práce:
198836
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Sportovní hry (51-600300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Konec sportovní činnosti, vrcholový tenis
Klíčová slova v angličtině:
Career termination, professional tennis
Abstrakt:
Abstrakt Název: Důvody předčasného ukončení kariéry u profesionálních tenistů Cíle: Cílem bakalářské práce je zjištění a rozbor důvodů ukončení kariéry u tenistů, kteří měli předpoklady prosadit se ve vrcholovém tenise a jistou dobu se o to pokoušeli. Metody: V bakalářské práci byl využit kvalitativní typ výzkumu. Vybrána byla případová studie čtyř hráčů tenisu. Použita byla metoda strukturovaného rozhovoru s otevřenými otázkami, zúčastněné pozorování a analýza dokumentů. Výsledky: Výsledným zjištěním této práce je, že důvodů ukončení kariér u profesionálních tenistů je vícero. Mezi hlavními důvody se objevují problémy s financováním tenisu a psychickou složkou výkonu. Klíčová slova: Konec sportovní činnosti, vrcholový tenis
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The reasons of the early career termination of professional tennis players Objectives: The objective of this bachelor's thesis is to ascertain and analyse reasons of, career termination of tennis players, who had assumptions to make a mark into professional tennis section and tried it for a while. Method: In this bachelor's thesis was used a qualitative type of research. The case study of four tennis players was chosen. We used the method of structured interview with opened questions, participant observation and analysis of documents. Results: The resulting ascertainment of this thesis is, that there are more reasons of career termination by professional tennis players. We found the main reasons of the career termination, are problems with tennis funding psychic component of achievement. Key words: Career termination, professional tennis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Richard Pavluv 1010 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Richard Pavluv 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Richard Pavluv 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kočíb 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Carboch, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Tomáš Kočíb 153 kB