velikost textu

Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov a reprezentace mladé Československé republiky architekturou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov a reprezentace mladé Československé republiky architekturou
Název v angličtině:
Interurban telegraph and telephone switchboard building in Prague’s part Žižkov and representation of young Czechoslovak Republic by architecture
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Terezie Krausová
Vedoucí:
PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Id práce:
198826
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
architektura, telefonní ústředna, Československo, národní sloh, urbanismus, Žižkov
Klíčová slova v angličtině:
architecture, telephone exchange (PBX), Czechoslovakia, National architectural style, urbanism, Žižkov
Abstrakt:
Anotace Meziměstská telegrafní a telefonní ústředna Žižkov a reprezentace mladé Československé republiky architekturou Předmětem bakalářské práce je budova telefonní ústředny Žižkov (mezi ulicemi Fibichova, Křížkovského, Kubelíkova), která byla postavena podle projektu architekta Bohumíra Kozáka v letech 1922–1925. Práce se zaměřuje na stylovou analýzu budovy, na jejímž exteriéru v duchu národního slohu můžeme zaznamenat i odkazy k italské renesanci. Budovu uvádí do kontextu Kozákova díla, zvláštní pozornost věnuje srovnání s jeho radiotelegrafní vysílací stanicí v Poděbradech z let 1922–1924. Zabývá se také zasazením budovy do blokové zástavby Žižkova a jejím působením v obrazu města. V závěru se studie dotýká rovněž problematiky památkové ochrany a možností budoucí přestavby.
Abstract v angličtině:
Abstract Interurban telegraph and telephone switchboard building in Prague’s part Žižkov and representation of young Czechoslovak Republic by architecture The subject matter of the bachelor thesis is the building of telegraph and telephone exchange (PBX) Žižkov (located around the streets Fibichova, Křížkovského, Kubelíkova), built based on the project of architect Bohumír Kozák in 1922–1925. Focus of the thesis will be on the analysis of the style of the building, on its exterior in the National architectural style can be seen references to the Italian Renaissance. The building will be set into context of Bohumír Kozák’s work. Special attention will be given to the comparation of the building with an PBX builidng bulit in Poděbrady in 1922–1924.It will also deal with the issue of monument protection and the placement of the building into the Žižkov block building and its place in the image of the city.The study will end up with options for future rebuilding and restoring.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Terezie Krausová 5.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Terezie Krausová 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Terezie Krausová 193 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Milan Pech, Ph.D. 153 kB