velikost textu

Integrace drogově závislých do pracovního procesu po ústavní léčbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Integrace drogově závislých do pracovního procesu po ústavní léčbě
Název v angličtině:
Job placement of drug addicts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Jarkovská
Vedoucí:
Mgr. Eva Richterová
Oponent:
PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Id práce:
198808
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
motivace, integrace, léčba, kazuistika, zaměstnání, drogová závislost, pracovní proces
Klíčová slova v angličtině:
motivation, integration, treatment, case history, employment, drug addiction, job
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Jarkovská 924 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Jarkovská 770 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Richterová 432 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 152 kB