velikost textu

Povídky Ladislava Fukse z padesátých a šedesátých let

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Povídky Ladislava Fukse z padesátých a šedesátých let
Název v angličtině:
Ladislav Fuks' Short Stories from the 1950s and 1960s
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Vlková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Oponent:
PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.
Id práce:
198807
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ladislav Fuks|povídky|padesátá léta|šedesátá léta
Klíčová slova v angličtině:
Ladislav Fuks|Short Stories|1950s|1960s
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se bude věnovat časopisecké a knižní tvorbě Ladislava Fukse v prvních desetiletích jeho literární činnosti. Vedle knižně vydaných souborů (Mí černovlasí bratři, vyšlo 1964, ale dokončeno už 1958; Smrt morčete, 1969, prózy z let 1953-1968) se soustředí k časopisecky publikovaným povídkám (Květen, Věstník židovských náboženských obcí, Židovská ročenka) a k autorově pozůstalosti uložené v Památníku národního písemnictví, kde se nacházejí další rukopisy povídek. Cílem je sledování ontogeneze Fuksovy povídkové tvorby a jeho poetiky. KLÍČOVÁ SLOVA: Ladislav Fuks, povídky, padesátá léta, šedesátá léta
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor’s thesis focuses on short stories of Ladislav Fuks that were published in the first decades of his literary activity. Next to the printed books of stories (Mí černovlasí bratři published in 1964, completed already in 1958; Smrt morčete, 1969, proses written between 1953 and 1968) the work focuses on short stories published in magazines (Květen, Věstník židovských náboženských obcí, Židovská ročenka) and short stories deposited in the Museum of Czech Literature where the author’s manuscripts can be found. The aim of the thesis is to observe the ontogenesis of Fuks' short stories and his poetics. KEYWORDS: Ladislav Fuks, Short Stories, 1950s, 1960s
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Vlková 481 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Vlková 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Vlková 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Luboš Merhaut, CSc. 71 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. 152 kB