velikost textu

Seriálová adaptace jako intersémiotický překlad: převod románu M. Atwood The Handmaid’s Tale do televizního seriálu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Seriálová adaptace jako intersémiotický překlad: převod románu M. Atwood The Handmaid’s Tale do televizního seriálu
Název v angličtině:
TV series adaptation as an intersemiotic translation of M. Atwood´s novel Hanmaid´s Tale
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Alžběta Franková
Vedoucí:
PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
Id práce:
198794
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav translatologie (21-UTRL)
Program studia:
Humanitní vědy (N6145)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium — Překladatelství: čeština - angličtina (CJS PCA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
adaptace|tv seriál|filmové prostředky|literární prostředky|intersémiotický překlad|translatologie|román|dystopie|interdisciplinarita
Klíčová slova v angličtině:
adaptation|tv series|film means|leterary means|intersemiotic translation|translation studies|novel|dystopia|interdisciplinarity
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zkoumá seriálovou adaptaci, kterou chápe jako druh intersémiotického překladu. Zasazuje se o interdisciplinární přístup k adaptacím a kombinuje postupy translatologie, adaptačních studií, naratologie a filmové vědy. Analyzuje převod dystopického románu Margaret Atwood The Handmaid’s Tale do první řady stejnojmenného televizního seriálu. Jako nástroj analýzy používá translatologicko-naratologicko-adaptační model Kateriny Perdikaki a s jeho pomocí sleduje a interpretuje posuny, k nimž při převodu dochází. Model kombinuje s přístupy Lindy Hutcheon a soustředí se na filmové prostředky (dialogy, voice-over, zvuk a hudbu, obraz, druhy záběru, pohyby a úhly kamery, střih, barvy, hloubku pole, světlo, narativní a fikční čas, herce, mizanscénu), jimiž seriál ztvárňuje významy v románu vyjádřené verbální narací.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis examines TV series adaptation as a type of intersemiotic translation. Proposing an interdisciplinary approach to adaptations, it combines methods of translation studies, film theory, narratology, and adaptation studies. The thesis analyses the translation of Margaret Atwood’s dystopian novel The Handmaid’s Tale into the first season of its TV series namesake. While using Katerina Perdikaki’s translation/adaptation model, it studies and interprets the shifts that occur during the adaptation process. Applying hypotheses by Linda Hutcheon, it focuses on the film means used in the TV series to express meanings narrated in the novel (such as dialogues, voice-over, sound and soundtrack, types of camera shots, camera angles and movement, editing, colours, depth of field, light, narrative and story time, actors, or misanscene).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alžběta Franková 3.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alžběta Franková 503 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alžběta Franková 501 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D. 155 kB