velikost textu

Možnosti zapojení dítěte které se nachází na okraji dětské skupiny ve třídě mateřské školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti zapojení dítěte které se nachází na okraji dětské skupiny ve třídě mateřské školy
Název v angličtině:
The possibilities of engaging a child who is at the fringe of a children´s group in the kindergarten class
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lenka Dvořáčková
Vedoucí:
doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Id práce:
198793
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Socializace, inkluze, asistent pedagoga, vývojová dysfázie, herní činnosti
Klíčová slova v angličtině:
Socialization, inclusion, teacher's assistant, evolutional dysphasia, playing activities
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Dvořáčková 1.13 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph.D. 319 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 731 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Lidmila Valentová, CSc. 154 kB