velikost textu

Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzájemná komunikace studentů češtiny jako cizího jazyka při práci ve dvojicích
Název v angličtině:
Mutual communication of students of Czech as a foreign language during their work in pairs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Rosenová
Vedoucí:
PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jarmila Valková, Ph.D.
Id práce:
198790
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Humanitní vědy (N6145)
Obor studia:
Tlumočnictví: čeština - francouzština — Učitelství češtiny jako cizího jazyka (TCF UCCJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
češina jako cizí jazyk|interakce|vyjednávání významu|komunikační strategie|práce ve dvojicích
Klíčová slova v angličtině:
Czech as a foreign language|interaction|negotiation of meaning|communication strategies|pair work
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se věnuje interakci studentů češtiny jako cizího jazyka na nízké jazykové úrovni při práci ve dvojici. Zaměřuje se na způsoby překonávání obtíží, ke kterým dochází v procesu komunikace. Cílem práce je prozkoumat, které komunikační strategie při této formě práce studenti volí, a popsat průběh vyjednávání významu. K tomuto účelu byla provedena analýza přepsaných nahrávek interakce na jazykové lekci, během níž byly studentů zadány dva úkoly. Tyto úkoly, vybízející k obousměrné komunikaci, měly studentům poskytnout co nejvíce příležitostí k vyjednávání významu. Klíčová slova: čeština jako cizí jazyk, interakce, vyjednávání významu, komunikační strategie, práce ve dvojici
Abstract v angličtině:
Abstract The following MA thesis is concerned with the interaction among students of Czech as a foreign language in classes of low proficiency and working in pairs. It mainly concentrates on the process of overcoming obstacles that arise during communication. The objective of the thesis is to examine the students' choice of communication strategies and describe the process of negotiation of meaning. In order to achieve that, an analysis of transcribed recordings of interactions during a language lesson was made. During the lesson students had to complete two two-way tasks, which should offer as many opportunities to negotiate meaning as possible. Keywords: Czech as a foreign language, interaction, negotiation of meaning, communication strategies, pair work
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Rosenová 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Anna Rosenová 3.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Rosenová 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Rosenová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jarmila Valková, Ph.D. 472 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB