velikost textu

Zpodobení pekla ve Věčném pekelném žaláři a v Písních o čtyřech posledních věcech člověka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zpodobení pekla ve Věčném pekelném žaláři a v Písních o čtyřech posledních věcech člověka
Název v angličtině:
Reprezentation of Hell in Věčný pekelný žalář (Eternal Hell's Dungeon) and Písně o čtyřech posledních věcech člověka (Songs About the Last Four Things of Man)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Nela Bukáčková
Vedoucí:
Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D.
Id práce:
198778
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Věčný pekelný žalář|Píseň o pekle|Písně o posledních věcech člověka|peklo|literární prostor|pekelné tresty|exemplum|Václav Matěj Šteyer
Klíčová slova v angličtině:
Věčný pekelný žalář (The Eternal Hell's Dungeon)|Píseň o pekle (Song about Hell)|Písně o posledních věcech člověka|songs about the last things of man|hell|literary space|hell punishment|exemplum|Václav Matěj Šteyer
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zaměřuje na analýzu zpodobení pekla ve dvou textech z druhé poloviny 17. století, v Šteyerově „překladu“ Věčného pekelného žaláře (1679) a anonymní Písni o pekle (70. léta 17. století) z cyklu písní o posledních věcech člověka. V úvodu nastiňuji historii zpodobení pekla v křesťanské kultuře, včetně vytvoření repertoáru ustálených motivů souvisejících s peklem. Těžištěm práce je srovnání pojetí prostoru pekla v jednotlivých exemplech Žaláře a v Písni. Také stručně analyzujeme symboliku trestů, kterými jsou v pekle hříšníci trestáni.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the representation of the hell in two texts from the second half of the 17th century in the Šteyer`s "translation" of Věčný pekelný žalář (The Eternal Hell's Dungeon; 1979) and the anonymous Píseň o pekle (The Song about Hell; the 70s of the 17th century) from the cycle Songs of the last things of man. At the beginning, the thesis tackles the depiction of the hell in the Christian culture and deals with particular motives connected with the hell. The concept of the room of the hell in individual examples of Žalář (The Prison) and Píseň (The Song) is compared. In short, the symbolism of punishments through which the sinners are punished in the hell is described.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Nela Bukáčková 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Nela Bukáčková 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Nela Bukáčková 421 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Škarpová, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Kateřina Smyčková, Ph.D. 57 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. 152 kB