velikost textu

Delší zakončení Marka: text a teologie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Delší zakončení Marka: text a teologie
Název v angličtině:
The Longer Ending of Mark: Text and Theology
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdalena Horáková
Vedoucí:
Jan Roskovec, Th.D.
Oponent:
doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Id práce:
198775
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Evangelická teologická fakulta (27-ETF)
Program studia:
Teologie (B6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Autenticita závěru, Delší zakončení, Evangelium podle Marka, Freerovo logion, kánon, Kratší zakončení, Mk 16,8, původní závěr.
Klíčová slova v angličtině:
Authenticity of ending, canon, Freer Logion, Gospel of Mark, Longer ending of Mark, Mk 16:8, original ending of Mark, Shorter ending of Mark.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Horáková 783 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Jan Roskovec, Th.D. 168 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Jiří Mrázek, Th.D. 945 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Pavel Keřkovský 152 kB