velikost textu

Stanovení potenciálu procesních vod pro recyklaci kovů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stanovení potenciálu procesních vod pro recyklaci kovů
Název v angličtině:
Determination of the potential of process waters for metals recycling
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Katarína Struňáková
Vedoucí:
Ing. Pavel Krystyník, Ph.D.
Oponent:
Ing. Josef Jadrný
Id práce:
198747
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odpadní vody, recyklace kovů, zinek, procesní vody
Klíčová slova v angličtině:
Waste waters, metals recycling, process waters, zinc
Abstrakt:
Abstrakt Spalováním odpadů v zařízeních pro energetické spalování vzniká mimo jiné mnoho vedlejších produktů, například popílek a škvára. Tyto produkty mohou obsahovat určité koncentrace těžkých kovů, některé z nich lze kyselým loužením převést do vodní fáze, ze které je možné je následně získávat několika metodami, např. elektrodepozicí. Tato bakalářská práce je zaměřena na popis procesu zpracování odpadu a nakládáním s pevným zbytkem, jež může být využit jako sekundární surovina. V zařízením v České republice s kapacitou 96 000 t/rok se ročně vyskytne zhruba 27 tun zinku, jehož ekonomická hodnota je více než 1 700 000 Kč. Při účinnosti extrakce 80 % je tato hodnota stále více 1 400 000 Kč. Je tu proto možnost, že by tento zinek mohl být získáván a využíván jako druhotná surovina.
Abstract v angličtině:
Abstract Incineration of municipal waste in incineration plants leads towards formation of many by- products, such as slug or fly ash. These by-products may contain specific amount of heavy metals. Acidic leaching enables to transfer of some of those metals into liquid phase from which they can be obtained by various methods, i.e. by electrodeposition.. This bachelor thesis is focused on the description of waste incineration process and treatment of solid residual which can potentially be used as a secondary raw material. Incineration plant with a capacity of 96 000 t/year simultaneously treats 27 t of Zinc annually. The economic value of this treated Zinc is about 1 700 000 CZK. In case of 80 % acidic extraction efficiency the price of treated Zinc is still more than 1 400 000 CZK. Thus there is a possibility of Zinc utilization as a secondary raw material.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Katarína Struňáková 959 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Katarína Struňáková 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Katarína Struňáková 23 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Pavel Krystyník, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Josef Jadrný 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. 154 kB