velikost textu

Analýzy odvozenin Crigingerovy mapy Čech z roku 1568 z fondu Mapové sbírky PřF UK

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýzy odvozenin Crigingerovy mapy Čech z roku 1568 z fondu Mapové sbírky PřF UK
Název v angličtině:
Analysis of Criginger's maps from Map Collection of Charles University
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marek Popp
Vedoucí:
Ing. Miroslav Čábelka
Oponent:
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
Konzultant:
PhDr. Eva Novotná
Id práce:
198732
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoinformatika (BFGG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Criginger, staré mapy, analýza map, Mapová sbírka PřF UK
Klíčová slova v angličtině:
Criginger, old maps, map analysis, Map collection of Faculty of Science
Abstrakt:
Analýzy odvozenin Crigingerovy mapy Čech z roku 1568 z fondu Mapové sbírky PřF UK Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá mapou Čech z roku 1568 od Johanna Crigingera. Cílem práce je provést obsahové a kartometrické analýzy atlasových odvozenin vlámských kartografů Abrahama Ortelia, Gerarda de Jodeho a Gerarda Mercatora a reprodukce originálu Karla Kuchaře, které jsou součástí fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Analýzy sestávají z popisu obsahu map, zpracování znakového klíče, rozboru měřítka a obecných kartometrických charakteristik. Vizualizace přesnosti na identických bodech je provedena v software MapAnalyst. Práce také přináší komparaci popisu sídel analyzovaných map. Klíčová slova: Criginger, staré mapy, analýza map, Mapová sbírka PřF UK
Abstract v angličtině:
Analysis of Criginger's maps from Map Collection of Charles University Abstract This bachelor’s thesis concerns itself with Criginger’s map of Bohemia from 1568. Main objective of this thesis are content analysis and a cartometric analysis of derivates of Criginger’s map from the Map Collection of Charles University made by Flemish cartographes Abraham Ortelius, Gerard de Jode and Gerard Mercator and the reproduction of the original map made by Karel Kuchař. Analysis consists of the description of map contents, treatment of map key, analysis of map scale and general cartometric analysis. MapAnalyst software has been used for the indentical spots visualisation. In addition, thesis compares descriptions of settlement on examined maps. Key words: Criginger, old maps, map analysis, Map collection of Faculty of Science
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marek Popp 11.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marek Popp 109 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marek Popp 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miroslav Čábelka 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 152 kB