velikost textu

Tvorba Pietera Stevense na dvoře císaře Rudolfa II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tvorba Pietera Stevense na dvoře císaře Rudolfa II.
Název v angličtině:
The Phenomenon of Landscape at the Court of Emperor Rudolf II with the Focus on Works of Pieter Stevens
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michaela Šperňáková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Id práce:
198714
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pieter Stevens, Rudolf II., krajinomalba, manýrismus, pražská škola
Klíčová slova v angličtině:
Pieter Stevens, Rudolf II., landscape painting, mannerism, The Prague School
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michaela Šperňáková 11.38 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 260 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 153 kB