velikost textu

Vliv externích motivátorů na tvořivost a sebeidentifikaci výtvarníků samouků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv externích motivátorů na tvořivost a sebeidentifikaci výtvarníků samouků
Název v angličtině:
Influence of external motivators on creativity and self-identification of self-taught artists
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Lamberova
Vedoucí:
Mgr. Eva Richterová
Oponent:
PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Id práce:
198708
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
umění, motivace, tvořivost, externí motivace, psychologie umění, umělci samoukové
Klíčová slova v angličtině:
art, motivation, creativity, extrinsic motivation, psychology of art, self-taught artists
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Lamberova 725 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Richterová 423 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 152 kB