velikost textu

Po stopách staré kresby ve sbírkách vybraných českých sběratelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Po stopách staré kresby ve sbírkách vybraných českých sběratelů
Název v angličtině:
Following old master drawings within the collections of selected Czech collectors
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lenka Babická
Vedoucí:
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D.
Id práce:
198678
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Sběratelství, sběratel, kresba, stará kresba, Čechy, provenience, Prokop Toman, Rudolf Kuchynka, Vincenc Kramář, Jan Krčmář, Frits Lugt
Klíčová slova v angličtině:
Collecting, collector, drawing, Old Master Drawings, Bohemia, provenance, Prokop Toman, Rudolf Kuchynka, Vincenc Kramář, Jan Krčmář, Frits Lugt
Abstrakt:
Po stopách staré kresby ve sbírkách vybraných českých sběratelů Anotace Tato práce je příspěvkem k dějinám sběratelství v Čechách. Zabývá se sběratelstvím kresby, již sleduje v rámci vybraných sbírek a sběratelů. Soustředí se především na starou kresbu, kterou vymezuje jako práce z 16. – 18. století. Pozornost v rámci tématu sběratelství, i při studiu konkrétních osobností, bývá věnována spíše obrazovým kolekcím, méně pak těm grafickým. Kresba mívá, i vzhledem ke své křehké podstatě, tendenci zapadnout do pozadí, a pokud netvoří stěžejní část sbírky, nebývá reflektována. Řada ze sbírek a jejích sběratelů se již dočkala pozornosti, mnohé však stále čeká na své zhodnocení a uvedení do nových souvislostí. Klíčová slova Sběratelství, sběratel, kresba, stará kresba, Čechy, provenience, Prokop Toman, Rudolf Kuchynka, Vincenc Kramář, Jan Krčmář, Frits Lugt
Abstract v angličtině:
Following old master drawings within the collections of selected Czech collectors Abstract This thesis is a contribution to the history of collecting in Bohemia. It deals with the collecting of drawings and tracks them within the selected collections and collectors. It focuses primarily on the old master drawings, defined as works from the 16th to the 18th century. Within the issue of collecting the attention is, even when studying specific personalities, often paid to the picture galleries rather than the print collections. Due to its fragile nature, drawing tends to fit into the background and, if it does not form the main part of the collection, is not reflected. Many of the collections and collectors have come to attention lately, but many still await their appreciation and introduction into new contexts. Keywords Collecting, collector, drawing, Old Master Drawings, Bohemia, provenance, Prokop Toman, Rudolf Kuchynka, Vincenc Kramář, Jan Krčmář, Frits Lugt
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lenka Babická 6.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lenka Babická 305 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lenka Babická 255 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 152 kB