velikost textu

The role of nociceptive synaptic transmission modulation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The role of nociceptive synaptic transmission modulation
Název v češtině:
Modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alexandra Tyshkevich
Vedoucí:
MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Oponent:
RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D.
Id práce:
198634
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
nocicepce, bolest, mícha, chemokiny, CCL2
Klíčová slova v angličtině:
nociception, pain, spinal cord, chemokines, CCL2
Abstrakt:
Abstrakt Fenomén chronické bolesti je významným problémem současné medicíny. Vznik tohoto fenoménu těsně spojen s nociceptivním přenosem a modulací nociceptivního signálu na míšní úrovni. Za patologických podmínek jako je úraz nebo zánět je tato modulace ovlivněna působením různých endogenních molekul s bolest zesilujícími účinky. Důležitou skupinou mezi těmito molekulami jsou chemokiny – látky produkované imunitním systémem, které jsou mimo jiné zodpovědné za atrakci imunitních buněk. Nicméně, u patologických stavů mají chemokiny schopnost modulace nociceptivního signálu a indukce chronické bolesti. CCL2, zejména, má významnou roli v modulačních procesech na míšní úrovni. Zkoumaní mechanismů působení CCL2 na úrovní míchy a ganglii může být jedním s klíčů pro prevenci vývoje chronické bolesti. Klíčová slova: nocicepce, bolest, mícha, chemokiny, CCL2
Abstract v angličtině:
Abstract Chronic pain phenomenon is an important problem in modern medicine. Occurring of this phenomenon is tightly connected with nociceptive transmission and modulation of nociceptive signal on the spinal cord level. Under the pathological conditions such as injury or inflammation this modulation is affected by different types of endogenous molecules with pain enhancing attributes. Important group of these molecules are chemokines, immune system substances, also responsible for immune cells recruitments. However, in pathological states chemokines show ability to modulate nociceptive signal and induce chronic pain. CCL2, in particular, has a significant role in modulation of these processes in the spinal cord. Investigation of the mechanisms by which CCL2 influences the spinal cord and dorsal root ganglion may be an important part for preventing the development of chronic pain. Key words: nociception, pain, spinal cord, chemokines, CCL2
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alexandra Tyshkevich 1.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Alexandra Tyshkevich 237 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Alexandra Tyshkevich 141 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiří Paleček, CSc. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Lucie Hejnová, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB