velikost textu

„Čtenářský zážitek“ v kontextu školního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
„Čtenářský zážitek“ v kontextu školního vzdělávání
Název v angličtině:
„Literature Experience“ in the Context of Institutional Education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Krpatová
Vedoucí:
Mgr. Andrea Králíková
Oponent:
Mgr. František Brož
Id práce:
198621
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy (UCSS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český jazyk a literatura|výuka literatury|četba|druhý stupeň základní školy|čtenářský zážitek|metody práce se čtenářským zážitkem
Klíčová slova v angličtině:
Czech language and literature|literature teaching|reading|second grade of elementary school|reading experience|methods of work with reading experience
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce si klade otázku, co představuje „čtenářský zážitek“ v didaktickém kontextu. Zaměřuje se jak na mapování didaktické literatury k problematice, která je dostupná v českém prostředí, tak na to, jak se „čtenářským zážitkem“ v hodinách českého jazyka a literatury pracovat. Dále nabízí konkrétní návrhy a komentáře, jak ve výuce zacházet s četbou vybraných textů. Primárně se práce zaměřuje na vzdělávání v šestém ročníku základních škol.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis raises the question of what represents a "reading experience" in the didactic context. It focuses on both the mapping of didactical literature that is available in the Czech environment, and on how to work with the "reading experience" during the Czech language and literature classes. It further presents specific suggestions and comments about how to work on reading of selected texts in the classroom. Primarily, the thesis focuses on education in the sixth grade of primary schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Krpatová 1.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Krpatová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Krpatová 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Andrea Králíková 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. František Brož 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 295 kB