velikost textu

Samson jako starozákonní Héraklés?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Samson jako starozákonní Héraklés?
Název v angličtině:
Samson as the Old Testament´s Heracles?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Slezáková
Vedoucí:
Mgr. Jan Rückl, Th.D.
Oponent:
Mgr. Viktor Ber, ThD.
Id práce:
198610
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra Starého zákona (27-SZ)
Program studia:
Teologie (N6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Samson, Héraklés, hrdina, mytologie, kniha Soudců
Klíčová slova v angličtině:
Samson, Heracles, hero, mythology, Book of Judges
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá vztahem starozákonního zachránce Samsona a řeckého starověkého hrdiny Hérakla. Jejich propojení je zkoumáno nejprve po stránce literární, kde je analyzován příběh každého hrdiny zvlášť, a poté jsou vzájemně srovnávány společné motivy. Dále se tato práce zabývá historickou souvislostí příběhů a dějinami jejich možného vzájemného působení. Cílem práce je zjistit, zda existuje propojení hrdinů Samsona a Hérakla, a pokud ano, jaké a do jaké míry ho můžeme vysledovat.
Abstract v angličtině:
Summary This diploma thesis examines the relationship between the Old Testament Saviour Samson and the ancient Greek hero Heracles. Their connection is firstly analysed from a literary point of view. The story of each hero is explored separately and, subsequently, common themes are compared. Furthermore, thesis addresses the historical context of the stories and deals with the history of their possible interaction. The aim of this thesis is to ascertain whether there is a connection between Samson and Heracles, and if so, what this connection is and to what extent we can observe it and trace it down.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Slezáková 601 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Slezáková 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Slezáková 37 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Rückl, Th.D. 2.55 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viktor Ber, ThD. 2.45 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 534 kB