velikost textu

Karteziánské tělo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Karteziánské tělo
Název v angličtině:
Cartesian´s Body
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michal Rychta
Vedoucí:
prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Oponent:
Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Id práce:
198585
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (N ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tělo, Karteziánské pojetí světa, tělesnost, tělesné schéma, pravda, autenticita.
Klíčová slova v angličtině:
Body, cartesian´s plan of the world, corporality, body scheme, truth, authenticity.
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá tělem a tělesností založených na bytí a poznání s ohledem na res cogitans a res extensa. V této problematice jsme analyzovali karteziánské rozvržení světa a jeho přesah do současné doby skrze symboly, medicínu i náboženství. V práci jsme se rovněž zabývali podstatou autentického života v pravdě jako nejdůležitější podstaty a smyslu lidské existence. Klíčová slova: Tělo, tělesnost, tělesné schéma, pravda, autenticita
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to make a resume for a view of body and corporality in relationship with the existence and cognition aspect to res cogitans and res extensa. The issue provides analysis of Cartesian´s world extension and its reach over to present time through symbols, medicines and religion. Simultaneously the essence of authentic life in the truth as the most important essence and sense of life´s existence is given as well. Keywords: Body, corporality, body scheme, truth, authenticity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michal Rychta 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michal Rychta 415 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michal Rychta 414 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D. 341 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. 152 kB