velikost textu

Využití comet assay v klinické praxi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití comet assay v klinické praxi
Název v angličtině:
Using of the comet assay in clinical practice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Vojtěchová
Vedoucí:
Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavel Bárta, Ph.D.
Id práce:
198578
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (B5207)
Obor studia:
Zdravotní laborant (ZDLB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oxidativní poškození, volné radikály, kometový test
Klíčová slova v angličtině:
oxidative damage, free radicals, comet assay
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Vojtěchová 1.29 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 154 kB