velikost textu

Biblický pohled na Boží povolání vůči stvoření od jeho počátku až po naplnění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Biblický pohled na Boží povolání vůči stvoření od jeho počátku až po naplnění
Název v angličtině:
Biblical view of God's calling to creation from the beginning to fulfillment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Pavlasová
Vedoucí:
Ing. Th.Lic. Pavel Větrovec, Th.D. S.S.L.
Oponent:
Doc. Josef Hřebík, Th.D.,S.S.L..
Id práce:
198571
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce „Biblický pohled na Boží povolání vůči stvoření od jeho počátku až po naplnění“ zkoumá fenomén stvoření a Božího záměru s ním. Tento záměr je v práci formulován jako povolání a omezen na oblast společenství člověka s Bohem. S pomocí biblických východisek podává práce obraz Boha jako Stvořitele, představuje jeho stvořitelskou činnost a zejména vztah mezi Stvořitelem a stvořením. Nejprve se tak děje na základě oddílu Gn 1–3, v rámci něhož se práce snaží zjistit, zda je možné zde nalézt alespoň stopy Božího povolání ke společenství s ním adresované člověku. Obraz stvoření v Gn 1–3 je doplněn celkovým pohledem na fenomén stvoření v ostatních knihách SZ i v NZ. Vedle Gn 1–3 se přikládá zvláštní význam místům pojednávajícím o novém stvoření (novém Jeruzalémě) v Zj 21–22. Práce se snaží odpovědět na otázku, zda je možné vnímat nové stvoření jako naplnění Božího povolání ke společenství s ním vůči člověku. Důležitou součástí práce jsou komparace souvisejících míst, pojednání teologických témat a příslušné závěry, v nichž je kladen důraz na provázanost SZ a NZ a zároveň přesah NZ.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Pavlasová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Pavlasová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Pavlasová 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Th.Lic. Pavel Větrovec, Th.D. S.S.L. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Josef Hřebík, Th.D.,S.S.L.. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 152 kB