velikost textu

Číselné obory a soustavy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Číselné obory a soustavy
Název v angličtině:
Main and other number systems
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Michal
Vedoucí:
prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
Oponent:
RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.
Id práce:
198569
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání (B M)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Matematika, číslo, číselný obor, historie matematiky, vlastnosti čísel
Klíčová slova v angličtině:
Mathematics, number, number system, history of mathematics, number properties
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Michal 15.95 MB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. 241 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Jakub Michal 79 kB