velikost textu

Osobní asistence jako forma podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobní asistence jako forma podpory rodin dětí s poruchou autistického spektra
Název v angličtině:
Personal Assistance as a Form of Support for Families of Children with Autism Spectrum Disorder
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kyzeková
Vedoucí:
PhDr. Hana Sotáková
Oponent:
PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.
Id práce:
198565
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie a speciální pedagogika (B PS-SPP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Porucha autistického spektra, osobní asistence, rodina
Klíčová slova v angličtině:
Autism Spectrum Disorder, Personal Assistance, Family
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kyzeková 722 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Kyzeková 227 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Sotáková 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 152 kB