velikost textu

Syntéza (fosfonomethoxy)ethyl (PME) derivátů odvozených od 4-substituovaných 2-aminothiazolů jako potenciálních inhibitorů bakteriálních adenylátcykláz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Syntéza (fosfonomethoxy)ethyl (PME) derivátů odvozených od 4-substituovaných 2-aminothiazolů jako potenciálních inhibitorů bakteriálních adenylátcykláz
Název v angličtině:
Synthesis of (phosphonomethoxy)ethyl (PME) analogues derived from 4-substituted 2-aminothiazoles as potential inhibitors of bacterial adenylate cyclases
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Michal Šafránek
Vedoucí:
Ing. Zlatko Janeba, CSc.
Oponent:
Ing. Ivan Rosenberg, CSc.
Id práce:
198498
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra organické chemie (31-270)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
24. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
acyklické nukleosidfosfonáty, syntéza, deriváty thiazolu, adenylátcykláza, Bordetella pertussis, Bacillus anthracis, inhibitory, proléčiva
Klíčová slova v angličtině:
acyclic nucleoside phosphonates, synthesis, thiazole derivatives, adenylate cyclase, Bordetella pertussis, Bacillus anthracis, inhibitors, prodrugs
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michal Šafránek 1.69 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Zlatko Janeba, CSc. 354 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Ivan Rosenberg, CSc. 220 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 152 kB