velikost textu

The Role of Aquaporin 4 channels and Transient Receptor Potential Vanilloid 4 channels in astrocytic swelling

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Role of Aquaporin 4 channels and Transient Receptor Potential Vanilloid 4 channels in astrocytic swelling
Název v češtině:
Úloha Aquaporin 4 kanálů a Transient Receptor Potential Vanilloid 4 kanálů při objemových změnách astrocytů
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Heřmanová
Vedoucí:
Ing. Miroslava Anděrová, CSc.
Oponent:
MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
198465
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Aquaporin 4, ischemie, transient receptor potential vanilloid 4, transport vody
Klíčová slova v angličtině:
Aquaporin 4, ischemia, transient receptor potential vanilloid 4, water transport
Abstrakt:
Abstrakt: Astrocyty mají v mozku celou řadu funkcí. V ischemických podmínkách zvětšují svůj objem v důsledku zvýšeného příjmu osmolytů a jsou tedy z velké části zodpovědné za rozvoj cytotoxického edému mozku. Jsou ale také schopné regulovat svůj objem uvolňováním osmolytů společně s vodou. Tento proces je nazýván regulované snižování buněčného objemu (RVD). Za kanály, které se regulace objemu astrocytů významně účastní, jsou považovány Aquaporin 4 (AQP4) a Transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4). Cílem této diplomové práce bylo objasnit úlohu obou těchto kanálů při objemových změnách astrocytů in situ. Experimenty byly prováděny na populaci astrocytů, které byly značené zeleným flourescenčním proteinem a pocházely z AQP4-deficientních (AQP4-/-), TRPV4-deficientních (TRPV4-/-) a kontrolních (Ctrl) myší. Objemové změny byly vyvolány v mozkových řezech hypoosmotickým stresem a kyslíkovo-glukózovou deprivací (OGD). Data byla analyzována na základě změn intensity fluorescence v celých buňkách a v astrocytálních patkách. Při aplikaci hypoosmotického stresu jsme mezi našimi experimentálními skupinami nenašli žádné rozdíly ve zvětšování objemu buněk nebo následném snižování buněčného objemu. Naopak objemové změny vyvolané aplikací OGD se mezi jednotlivými skupinami významně lišily. Astrocyty z AQP4-/- myší zvyšovaly svůj objem v reakci na OGD pouze mírně a po návratu do arteficiální cerebrospinální tekutiny (aCSF) nebyly schopné obnovit svůj původní objem. Astrocyty z TRPV4-/- myší měnily svůj objem stejným způsobem jako kontroly. Po návratu do aCSF nebyly nicméně schopné obnovit svůj původní objem, stejně jako buňky z AQP4-/- myší. Klíčová slova: Aquaporin 4, ischemie, Transient receptor potential vanilloid 4, transport vody
Abstract v angličtině:
Abstract: Astrocytes posses a wide range of functions within the brain. In response to ischemic conditions they swell due to increased uptake of osmolytes and they are mainly responsible for cytotoxic edema formation. However, they are also able to regulate their volume by releasing osmolytes together with water via the process of regulatory volume decrease (RVD). The Aquaporin 4 (AQP4) channel and Transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) channel are suspected to be strongly involved in these processes of astrocytic volume regulation. The goal of the present diploma thesis was to clarify the role of both channels in astrocytic swelling in situ. For our experiments we used a subpopulation of green fluorescent protein-labelled astrocytes from AQP4-deficient (AQP4-/-), TRPV4-deficient (TRPV4-/-) and control (Ctrl) mice. Cell volume alterations were induced in acute brain slices by hypoosmotic stress or by oxygen-glucose deprivation (OGD). Data were quantified using fluorescence intensity-based approach in the whole cells and in astrocytic endfeet. Our results indicate, that there is no difference in astrocytic swelling or cell volume recovery between astrocytes from AQP4-/-, TRPV4-/- and control mice when exposed to hypoosmotic stress. On the contrary, volume changes induced by OGD varied significantly between the experimental groups. Astrocytes from AQP4-/- mice showed only a weak increase in their volume in response to OGD, while they were unable to recover their volume when returned to normal arteficial cerebrospinal fluid (aCSF). Interestingly, the swelling of astrocytes from TRPV4-/- mice was comparable to that observed in controls. However, they were unable to recover their volume when returned to normal aCSF as observed in astrocytes from AQP4-/- mice. Key words: Aquaporin 4, ischemia, Transient receptor potential vanilloid 4, water transport
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Heřmanová 3.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Heřmanová 425 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Heřmanová 416 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miroslava Anděrová, CSc. 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Lucia Machová Urdzíková, Ph.D. 331 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 152 kB