velikost textu

Pole proudových smyček kolem černých děr

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pole proudových smyček kolem černých děr
Název v angličtině:
The fields of current loops around black holes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Vlasáková
Vedoucí:
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc.
Oponent:
doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc.
Id práce:
198455
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Teoretická fyzika (FTF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
obecná teorie relativity, černé díry, magnetická pole
Klíčová slova v angličtině:
general theory of relativity, black holes, magnetic fields
Abstrakt:
Pole testovací proudové smyčky umístěné v ekvatoriální rovině symetricky okolo Kerrovy černé díry bylo již několikrát studováno a řešení publikována v různých podobách. Tyto výsledky navzájem porovnáváme a určujeme jejich limity ve významných místech – v ra- diálním nekonečnu, na vnějším horizontu událostí, na statické mezi, v ekvatoriální rovině a na ose symetrie. Dále také ukazujeme chování pole odpovídající extrémní černé díře a ověřujeme platnost Meissnerova efektu. Na závěr určujeme pole jednoduchého modelu proudového disku superpozicí polí testovacích proudových smyček. Tato úloha má astro- fyzikální motivaci – popis akrečních disků v blízkosti černých děr. 1
Abstract v angličtině:
The field of a test current loop placed symmetrically in the equatorial plane around a Kerr black hole has been studied several times and solutions have been published in different forms. We compare these results and determine their limits in important places – in radial infinity, on the outer event horizon, on the static limit, in the equatorial plane and on the axis of symmetry. Furthermore, we show the behaviour of the field corresponding to the extreme black hole and verify Meissner effect. In the end we determine the field of a simple model of a current disc by a superposition of test current loops. This problem has an astrophysical motivation – the description of accretion discs in the vicinity of black holes. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Vlasáková 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Vlasáková 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Vlasáková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. 153 kB